Bagaimana boleh kami membantu anda?
SOALAN UMUM
Bagaimana tatacara untuk naiktaraf akaun pengguna?

Proses naik taraf pengguna hanya boleh dilakukan di kaunter JUPEM di setiap negeri. Pihak kaunter akan membuat pengesahan kad pengenalan pelanggan menggunakan pengimbas cap jari. Apabila semakan kad pengenalan telah disahkan adalah milik pelanggan tersebut, akaun pelanggan akan dinaik taraf kepada Pelanggan Utama.

SOALAN PRODUK
Mengapakah keputusan SUM (ujian chi square) pada fail yang berlainan tidak konsisten walaupun menggunakan fix point yang sama?

Ia mungkin disebabkan ada perubahan pada data NDCDB. Pengguna boleh membuat semakan nilai NDCDB daripada JUPEM2U. Sekiranya terdapat perbezaan, ambil nilai fix points NDCDB baru dan proses semula data dengan menggunakan NDCDB baru. Walau bagaimanapun sekiranya pengguna menggunakan CRM sebagai fix points, tidak perlu diproses semula.

Mengapakah fix points berada dalam had selisih NDCDB tetapi keputusan ujian chi square upper bound

Pengguna hendaklah rujuk fail ASCII .lst dan kenal pasti terabas yang mempunyai sisihan piawai yang besar.

SOALAN PERKHIDMATAN