Bagaimana boleh kami membantu anda ?
Soalan UMUM
Bagaimana tatacara untuk naiktaraf akaun pengguna?

Proses naik taraf pengguna hanya boleh dilakukan di kaunter JUPEM di setiap negeri. Pihak kaunter akan membuat pengesahan kad pengenalan pelanggan menggunakan pengimbas cap jari. Apabila semakan kad pengenalan telah disahkan adalah milik pelanggan tersebut, akaun pelanggan akan dinaik taraf kepada Pelanggan Utama.

Apakah prosedur untuk log masuk ke dalam Sistem eBiz v2.0 menggunakan ID pengguna yang lama?

Pelanggan perlu memasukkan email atau nombor kad pengenalan yang digunakan semasa di sistem sebelum ini pada bahagian Log Masuk.

Satu pop-up pengesahan email akan dipaparkan untuk memastikan email yang didaftarkan sebelum ini adalah sah atau tidak.Teruskan jika email masih aktif.

Satu email pengesahan akan dihantar ke alamat email tersebut.

Pelanggan hendaklah klik pada pautan migrasi yang diberikan. Satu borang akan dipaparkan. Pelanggan hendaklah mengemaskini maklumat di dalam ruangan yang disediakan.

Apa yang perlu dilakukan sekiranya emel yang digunakan dalam Sistem eBiz terdahulu tidak valid atau bermasalah?

Sila hubungi Khidmat Pelanggan. Tindakan akan diambil oleh pihak Pentadbir Sistem.

Apakah dokumen yang perlu di bawa sekiranya ingin membuat pendaftaran di Kaunter Jualan JUPEM?

Pelanggan hendaklah membawa bersama Kad Pengenalan.

Jika pendaftaran syarikat, pelanggan perlu membawa Sijil Pendaftaran Syarikat untuk namun ia tidak mandatori.

Bagi pelanggan bukan warganegara pula, hendaklah membawa bersama Passport.

Apa beza Pengguna Biasa dan Pengguna Utama?

Pelanggan boleh membuat pembelian data digital dan menggunakan akaun prabayar.

Bolehkah wakil syarikat datang mewakili pemilik syarikat sekiranya hendak menaiktaraf akaun Pengguna Utama? Apakah prosedur untuk menukar wakil syarikat/ agensi yang telah berhenti/ bertukar?

Boleh jika akaun syarikat didaftarkan dengan menggunakan Kad Pengenalan wakil tersebut. Jika tidak, pemilik akaun/pemilik syarikat yang perlu hadir.

Apakah prosedur untuk menukar wakil syarikat/ agensi yang telah berhenti/ bertukar?

Sila hubungi Khidmat Pelanggan. Tindakan akan diambil oleh pihak Pentadbir Sistem.

Bolehkan semua pengguna memohon remit?

Bolehkan semua pengguna memohon remit?

Bagaimana prosedur untuk syarikat menghantar wakil (runner) bagi pembelian di kaunter?

Pihak syarikat perlu log masuk ke dalam sistem untuk menjana OTP.

OTP diserahkan kepada wakil untuk mengaktifkan akaun syarikat tersebut di kaunter. 

Bolehkan tambah nilai prabayar dilakukan di kaunter jualan?

Boleh tetapi hanya di Kaunter Ibu Pejabat (HQ) sahaja.

Bolehkan data terhad dibeli secara atas talian?

Boleh. Pelanggan perlu membuat permohonan dalam talian terlebih dahulu.

Soalan PRODUK
Mengapakah keputusan SUM (ujian chi square) pada fail yang berlainan tidak konsisten walaupun menggunakan fix point yang sama?

Ia mungkin disebabkan ada perubahan pada data NDCDB. Pengguna boleh membuat semakan nilai NDCDB daripada JUPEM2U. Sekiranya terdapat perbezaan, ambil nilai fix points NDCDB baru dan proses semula data dengan menggunakan NDCDB baru. Walau bagaimanapun sekiranya pengguna menggunakan CRM sebagai fix points, tidak perlu diproses semula.

Mengapakah fix points berada dalam had selisih NDCDB tetapi keputusan ujian chi square upper bound

Pengguna hendaklah rujuk fail ASCII .lst dan kenal pasti terabas yang mempunyai sisihan piawai yang besar.

Produk apa yang memerlukan lesen digital untuk membelinya?

Semua produk digital. Data digital boleh didapati dengan kaedah muat-turun.

Jenis Produk

Produk terbahagi kepada tiga jenis:


Soalan PERKHIDMATAN
Perkhidmatan apa yang memerlukan lesen digital untuk membelinya?

Semua perkhidmatan digital. Data digital boleh didapati dengan kaedah muat-turun.