Lot Kadaster Berdigit


Pembelian Data Lot Kadaster Berdigit akan diperolehi dalam format Shapefile (.shp), untuk pembelian Pelan Akui (gambar), sila buat pembelian melalui halaman 'Pelan Akui' atau klik pada 'Lihat PA'.

Sekiranya Tidak Mengetahui No Lot KLIK DISINI untuk membuat carian tempat.[NDCDB]

Lot Kadaster Berdigit daripada Pangkalan Data Ukur Kadaster Berdigit Kebangsaan (NDCDB) merupakan pangkalan data ukur berdigit bagi lot-lot tanah yang telah diukur halus. Ciri-ciri yang ditunjukkan adalah lot, sempadan lot dan batu sempadan dalam unjuran Cassini Geocentric. Maklumat berkaitan dengan lot seperti nombor lot, keluasan lot, bearing, jarak sempadan dan sebagainya juga boleh diperolehi. Format lot kadaster berdigit boleh diperolehi dalam format Shapefile.


[NDCDB C3]

Lot Kadaster Berdigit daripada Pangkalan Data Ukur Kadaster Berdigit Kebangsaan (NDCDB3) merupakan pangkalan data ukur berdigit bagi lot-lot tanah yang telah diukur halus. Ciri-ciri yang ditunjukkan adalah lot, sempadan lot dan batu sempadan dalam unjuran Cassini Geocentric. Maklumat berkaitan dengan lot seperti nombor lot, keluasan lot, bearing, jarak sempadan dan sebagainya juga boleh diperolehi. Format lot kadaster berdigit boleh diperolehi dalam format Shapefile.