Topografi Prind On Demand (POD)


image

Print on Demand (POD) adalah merupakan kaedah cetakan ataupun pelotan yang dilaksanakan mengikut permintaan pelanggan. Pelaksanaan ini lebih menjimatkan kos dan efisien di mana pelanggan boleh membeli peta bagi kawasan dengan memberikan maklumat area of interest (AOI) diperlukan tanpa melibatkan pembelian keseluruhan lembar. Walau bagaimanapun, pembelian melalui kaedah ini mengambil proses sehingga tujuh (7) hari bekerja atau lebih mengikut keluasan kawasan yang ditetapkan. Penetapan fi untuk POD adalah seperti yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bil 1 Tahun 2016.