Permohonan Atas Talian


PERMOHONAN LESEN DATA DIGITAL
PERMOHONAN DATA TERPERINGKAT (DATA TERHAD)
PERMOHONAN LANGGANAN MYRTKNET
PERMOHONAN KEBENARAN PENGAMBILAN FOTOGRAF UDARA (PERMIT)
PERMOHONAN KEBENARAN MENCETAK SEMULA DATA UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA