Syit Piawai


Syit Piawai disediakan mengikut format dan skala yang telah ditetapkan oleh Jabatan. Ianya menunjukkan sempadan lot - lot dan lokasi daripada Pelan Akui yang telah diluluskan oleh Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri.